Vodič

Vodič „Inside Detention“ teži da pruži sveobuhvatnu analizu sudske prakse kako Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKTJ), tako i domaćih sudova Srbije i Bosne i Hercegovine koja se odnosi na radnje zlostavljanja počinjene nad licima u pritvoru. Publikacija se fokusira na radnje koje su se desile u toku oružanih sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Vodič se sastoji od uvoda i četiri poglavlja. Prvo poglavlje nudi pregled činjeničnog okvira, sačinjen na osnovu izvoda sudske prakse MKTJ-a. Drugo poglavlje se zatim fokusira na relevantnu jurisprudenciju MKTJ-a, dok je treće poglavlje posvećeno analizi sudske prakse domaćih sudova Bosne i Hercegovine i Srbije. Četvrto poglavlje nudi zaključna razmatranja i preporuke oblasti za dalja istraživanja.

Preuzmite Vodič