Inside Detention

definisanje nehumanog i ponižavajućeg postupanja prema zatočenicima u toku oružanog sukoba